محمدعلی بهشتی نیا

درباره من

دکتر محمدعلی بهشتی نیا
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع @ دانشکده مهندسی

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سال 1382، معدل 17:06 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1384، معدل 18:29 دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1388، معدل 18:75     عنوان پايان نامه کارشناسی:     برنامه ريزی خطی غير قطعی (فازی و احتمالی)       استاد راهنما: دکتر بهزاد اشجری   عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:     زمانبندی در محيط جريان کاری منعطف با محدوديت انجام همزمان چند کار     استاد راهنما: دکتر محمد رضا امين ناصری عنوان رساله دکتری:     یکپارچگی زمانبندی تامین و حمل و نقل در زنجيره تامين صنعت خودروسازی     استاد راهنما: دکتر سيد حسام الدين ذگردی   ...

محقق گوگل

(1403/3/26)

استنادات

1033

h-index

15

i10-index

21

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/26)

استنادات

514

مقالات

26

h-index

13

مؤلفین همکار

29

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر

1382-1384

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1384-1388

دکتری تخصصی (Ph.D)

تربیت مدرس

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

تصمیم گیری چندمعیاره

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت کیفیت

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/24
ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول
مدل سازي در مهندسي(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^محمدعلی بهشتی نیا, 9111265002
A holistic fuzzy approach to create competitive advantage via quality management (Case study: a life insurance company)
MANAGEMENT DECISION(2016)
9111267006, ^محمدعلی بهشتی نیا*
A new classification method based on pairwise SVM for facial age estimation
Journal of Industrial and Systems Engineering(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, زهرا موسوی
ارائه مدلی جهت زمانبندی تولید و حمل‌ونقل قطعات در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
مدل سازي در مهندسي(0)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9112267006
بهبود کیفیت انتقال مصدومین هنگام وقوع بلایای طبیعی از نقاط مختلف جغرافیایی
مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی (2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267008
، ارزیابی کیفیت خدمات بیمه عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو
پژوهشنامه بیمه(2016)
^محمدعلی بهشتی نیا*, وحید ماجد, 9111267006
اولویت‌بندی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از تلفیق روش منطق دیجیتالی بهبودیافته و ویکور فازی
فصلنامه مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)(2017)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
زمانبندی تولید و حمل و نقل و تخصیص سفارشات در زنجیره تأمین
Advances in Industrial Engineering(2016)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715008, 9311715007
مدلی ترکیبی جهت شناسایی عوامل موثر در مخاطرات حمل و نقل زمینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز (مطالعه موردی:محور نیشابور-سبزوار)
مهندسی حمل و نقل(0)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715010
ترکیبی جدید از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی کارگاهی انعطاف پذیر
تحقیق درعملیات در کاربردهای آن(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ملیحه حسنی بیدگلی
یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین
مهندسی حمل و نقل(0)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ^داود فیض, 9311267004
تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و زمان‌بندی در زنجیرۀ تأمین
فصلنامه مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267002
ارائه یک الگوریتم ژنتیک برای مساله یکپارچگی مسیریابی وسایل نقلیه و زمانبندی تولید در زنجیره تامین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی)
Advances in Industrial Engineering(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9111267001
ارائه رویکردی نوین جهت رتبه بندی بانکها با معیارهای نوین جهانی
سیاست های راهبردی و کلان(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9212267002
A fuzzy QFD approach using SERVQUAL and Kano models under budget constraint for hotel services
TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267006
A new hybrid decision making method for selecting concrete road pavement technology transfer method
International Journal of Transportation Engineering(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, مهدی آهنگریان ابهری
A hybrid MCDM approach for performance evaluation in the banking industry
KYBERNETES(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9212267002
Supply chain scheduling and routing in multi-site manufacturing system (case study: a drug manufacturing company)
JOURNAL OF MODELLING IN MANAGEMENT(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715008, 9311715007
ارزشیابی و رتبه‌بندی کیفیت خدمات در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اصفهان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره
مدیریت ارتقای سلامت(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715003
ترکیب روشهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی برای انتخاب تامین- کنندگان (مطالعه موردی: شرکت تبلیغاتی)
مدل سازي در مهندسي(2017)
9011267009, ^محمدعلی بهشتی نیا*
A developed genetic algorithm for solving the multi-objective supply chain scheduling problem
KYBERNETES(2018)
9312715002, ^محمدعلی بهشتی نیا*
Multi-objective optimization of time-cost-quality-carbon dioxide emission-plan robustness in construction projects
Journal of Industrial and Systems Engineering(2018)
9112267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
A multi-objective and integrated model for supply chain scheduling optimization in a multi-site manufacturing system
ENGINEERING OPTIMIZATION(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715008
Supply Chain Scheduling Using a Transportation System Composed of Vehicle Routing Problem and Cross-Docking Approaches
International Journal of Transportation Engineering(2019)
9011267008, ^محمدعلی بهشتی نیا*
مدلسازی فرآیند افزایش کیفیت خدمات با استفاده از روش های QFD، AHP و مسأله کوله پشتی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: خدمات پلیس)
مدل سازي در مهندسي(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9111267006
یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین
مهندسی حمل و نقل(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ^داود فیض, فاطیما سدادی
A novel MCDM model for prioritizing the renewable power plants’ construction
Management of Environmental Quality(2019)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
مسیریابی وسایل نقلیه در زنجیره تأمین چند‌محصولی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید جمعیتی
مدیریت تولید و عملیات(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, برومند، علی, طاهری، محمدرضا, بابایی، حسام
Reference group genetic algorithm for flexible job shop scheduling problem with multiple objective functions
Journal of Industrial and Systems Engineering(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9011267010
ارائه مدلی جهت زمانبندی تولید و حمل‌ونقل قطعات در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
مدل سازي در مهندسي(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9112267006
مدلی ترکیبی جهت شناسایی عوامل موثر در مخاطرات حمل و نقل زمینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز (مطالعه موردی:محور نیشابور-سبزوار)
مهندسی حمل و نقل(2019)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715010
ارائه‌ی رویکردی ترکیبی از خانه‌ی کیفیت فازی، تحلیل سروکوال و کانو - مطالعه‌ی موردی: هتل پردیس شهر- رشت
مهندسی صنایع و مدیریت شریف(2019)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267006
شناسایی عناصر قابل تطبیق اصول مدیریت با فرهنگ اسلامی و اولویت‌بندی اجرای آنها در کشور ایران
اسلام و پژوهش های مدیریتی(2018)
مجید هاشمی*, ^محمدعلی بهشتی نیا, فاطیما سدادی
A three-dimensional house: extending quality function deployment in two organizations
MANAGEMENT DECISION(2019)
9311715007, ^محمدعلی بهشتی نیا*
A New Fuzzy AHP- Fuzzy VIKOR Approach in Control and Management of The Angiography Procedure to Prevent Disruptions: A Case Study
International Journal of Hospital Research(2018)
9411716003, ^محمدعلی بهشتی نیا*, محمد فروزش فرد(استاد مشاور)
Evaluating and prioritizing hospital service quality
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH CARE QUALITY ASSURANCE(2019)
9311715003, ^محمدعلی بهشتی نیا*
بررسی ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی
مدیریت ارتقای سلامت(2019)
نکیسا جهانبخش اصلی, فاطیما سدادی, ^محمدعلی بهشتی نیا*
Improving the quality of hospital services using the QFD approach and integration with kano analysis under budget constraint
International Journal of Hospital Research(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, علی مردانی, مسعود کرد
مدل ریاضی چند هدفه برای مساله تولید-موجودی-مسیریابی دو مرحله‌ای محصولات دارویی
مهندسی حمل و نقل(2020)
9411716004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
A Genetic Algorithm Developed for a Supply Chain Scheduling Problem
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)(2019)
9311715004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
An integrated approach for healthcare services risk assessment and quality enhancement
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT(2020)
9411716001, ^محمدعلی بهشتی نیا*, دکتر کامران قدس(استاد مشاور)
Proposing a new hybrid multi-criteria decision-making approach for road maintenance prioritization
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT(2021)
9511267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
Optimization of delay time and environmental pollution in scheduling of production and transportation system: a novel multi-society genetic algorithm approach
Management Research Review(2021)
9211267008*, ^محمدعلی بهشتی نیا
A robust possibilistic programming model for production-routing problem in a three-echelon supply chain
JOURNAL OF MODELLING IN MANAGEMENT(2021)
^محمدعلی بهشتی نیا*, نرجس سلم آبادی, سمیه رحیمی
Proposing a lower bound for a nonlinear scheduling problem in supply chain
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715008
A Genetic Algorithm with Multiple Populations to Reduce Fuel Consumption in Supply Chain
International Journal of Transportation Engineering(2021)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267001, مسعود فتحی
Identifying the factors affecting road accidents and providing multi-criteria hybrid decision-making methods for ranking hazardous points
International Journal of Transportation Engineering(2021)
^محمدعلی بهشتی نیا*, شکیبا صیادی نیا, هنگامه برگ بید
الگوریتم ژنتیک دو‌جنسیتی برای حل مساله زمانبندی تولید و حمل ونقل در سیستم تولید چند مکانی
مهندسی حمل و نقل(2021)
^محمدعلی بهشتی نیا*, اکبر نظری, پریسا فیض اللهی
A new genetic algorithm to solve integrated operating room scheduling problem with multiple objective functions
Journal of Industrial and Systems Engineering(2021)
9511716011, ^محمدعلی بهشتی نیا*
Supply Chain Optimization Considering Sustainability Aspects
Sustainability(2021)
^محمدعلی بهشتی نیا*, پریسا فیص االهی, مسعود فتحی
Evaluating and ranking digital stores’ suppliers using TOPKOR method
IJE International Journal of Engineering(2022)
^محمدعلی بهشتی نیا*, پیمان فلسفی, علی قربانی, حمید جالینوس زاده
Enhancing the quality of municipality services using four-dimensional house of quality
QUALITY & QUANTITY(2022)
9511267001, ^محمدعلی بهشتی نیا*
Energy‐efficient and sustainable supply chain in the manufacturing industry
Energy Science & Engineering(2023)
^محمدعلی بهشتی نیا, مسعود فتحی*
Prioritizing healthcare waste disposal methods considering environmental health using an enhanced multi-criteria decision-making method
Environmental Pollutants and Bioavailability(2023)
^محمدعلی بهشتی نیا, 40012716001, دکتر مسعود فتحی (استاد مشاور)*
Optimizing disaster relief goods distribution and transportation: a mathematical model and metaheuristic algorithms
APPLIED MATHEMATICS IN SCIENCE AND ENGINEERING(2023)
^محمدعلی بهشتی نیا, 9711716005, مسعود فتحی*
Evaluating and prioritizing the healthcare waste disposal center locations using a hybrid multi-criteria decision-making method
Scientific Reports(2023)
^محمدعلی بهشتی نیا, 40011716003, مسعود فتحی*, شهلا اسدی
A Fuzzy Three-Dimensional House of Quality to Integrate and Coordinate Departments’ Activities in Organizations
IEEE Access(2023)
^محمدعلی بهشتی نیا, فاطیما سدادی, مسعود فتحی*, مرتضی قباخلو, محمد ایران منش
Identifying and prioritizing marketing strategies for the building energy management systems using a hybrid fuzzy MCDM technique
Energy Science & Engineering(2023)
^محمدعلی بهشتی نیا, شکیبا صیادی نیا, مسعود فتحی*
تحلیل اثر تولید چندمکانی در افزایش توان کاهش مخاطرات و آسیب پذیری در زنجیرۀ تأمین
مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)(2015)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267008
مقایسهی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیهسازی تبرید برای حل مسأله زمانبندی تولید و حمل و نقل در زنجیره تأمین ملزومات بیمارستانی
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311267001, 9312267002
ارائه یک مدل ترکیبی برای اولویت دهی احداث نیروگاه با منابع تجدیدپذیر با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار (مطالعه موردی: کشور ایران)
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716003
زمانبندی در محیط کارگاهی منعطف با فرض برونسپاری سفارشات
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
^محمدعلی بهشتی نیا*, مه رو رضایی
مقایسه عملکرد تکنیک¬های خوشه¬بندی و شبکه عصبی در طبقه¬بندی مشتریان بانک
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2017-02-22)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716004, 8812265004
مطالعه رابطه عوامل برون سازمانی با پذیرش فناوری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین)
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2017-02-22)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716004, 8911265001
ارایه ی رویکردی جهت حمل مصدومین در شرایط بحرانی از نقاط مختلف جغرافیایی
دومین همایش حمل و نقل هوشمند(2017-02-07)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
بررسی و تحلیل اختلالات موجود در فرآیند آنژیوگرافی با استفاده از روش ترکیبی FAHP-FTOPSIS
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2017-02-22)
9411716003, ^محمدعلی بهشتی نیا*, محمد فروزش فرد (استاد مشاور)
بهینه سازی نحوه حمل مصدومین به مراکز درمانی در شرایط وقوع بحران با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل
دومین همایش حمل و نقل هوشمند(2017-02-07)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
ارائه ی مدل تصمیم گیری ترکیبی با استفاده از روش MDL و VIKOR در انتقال تکنولوژی بتن مورد استفاده دراحداث جادهها
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2018)(2018-09-12)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716003
هماهنگ¬سازی زمانبندی تولید و حمل‌و‌نقل در زنجیره‌تامین با استفاده از الگوریتم ژنتیک گروه مرجع
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2019-01-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267013, 9611716005
ارزیابی عملکرد بانکها با معیارهای درون سازمانی و اجتماعی با استفاده از روش¬های ویکور و کوپلند (مطالعه موردی: شعبات 4 بانک شهر رشت)
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2019-01-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, فاطمه اسدی, 9212267002
تلفیق مدلهای کانو سروکوآل فازی در ارزیابی کیفیت خدمات هتلداری
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2019-04-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, سعید زهرایی, پریسا فیض الهی
مدل ترکیبی بر مبنای روشهای منطق دیجیتال بهبودیافته و الکتره در الویت¬بندی خدمات بیمارستان¬ها
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2019-04-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9711716013, احمد ترکزاد
ارائه رویکردی ترکیبی از QFD فازی و برنامه¬ریزی ریاضی-مطالعه موردی: بیمه عمر
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2019-04-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, جلیل وزیری, 9711716001
الگوریتم ژنتیک گروههای مرجع برای حل مساله زمان بندی در زنجیره تامین با در نظرگرفتن پنجره زمانی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها (ICISE 2019)(2019-09-04)
^محمدعلی بهشتی نیا*, میلاد مشکانی, پریسا فیض الهی
زمانبندی حمل و نقل در زنجیره تأمین با استفاده از الگوریتم ابتکاری مبتنی بر روش شاخه و کران
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها (ICISE 2019)(2019-09-04)
^محمدعلی بهشتی نیا*, محمدرضا طاهری, 9711716015
ارزیابی معیارهای موثر بر مکانیابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در شهرستان بجنورد
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
مجتبی زارعی, سیده مریم موسوی خسروی, ^محمدعلی بهشتی نیا*
مکان یابی احداث شعبه برای فروشگاه زنجیره ای با ترکیب روشهای TOPKOR و AHP
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
^محمدعلی بهشتی نیا*, زهرا شاملو, مهناز صفائی
ترکیب برنامه ریزی ریاضی و خانه کیفیت به منظور گسترش عملکرد کیفیت با توجه به محدودیت بودجه (مطالعه موردی: طراحی ساختمان بیمارستان سبز)
سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2020-09-06)
^محمدعلی بهشتی نیا*, محدثه باقری, زهرا سادات حسینی
ارزیابی و رتبه بندی تامین کننده برای فروشگاه دیجیتالی با استفاده از ترکیب روشهای TOPKOR و AHP
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2021-10-19)
^محمدعلی بهشتی نیا*, پیمان فلسفی, غلی قربانی, حمید جالینوس زاده
اولویت بندی مکانهای احداث بیمارستان با ترکیب روشهای AHP و TOPKOR
چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم(2022-08-31)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ساناز جعفری
شناسایی معیارها و اولویت بندی مکانهای احداث مدارس با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم(2022-08-31)
^محمدعلی بهشتی نیا*, زهرا صالحی نژاد
مکان یابی احداث شعبات فروشگاه های زنجیره ای با ترکیب روش AHP و روش فازی ARAS در شهر سمنان
دومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه(2023-02-22)
^محمدعلی بهشتی نیا*, محمد یحیایی
اولویت‌بندی مکان‌های احداث پایگاه اورژانس با ترکیب روش¬های تحلیل سلسله مراتبی و تاپکور فازی
دومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه(2023-02-22)
^محمدعلی بهشتی نیا*, کیمیا همتی, مائده دقیقی
مکان یابی احداث ایستگاه های آتش نشانی با ترکیب روشهای AHP و WASPAS فازی
دومین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه(2023-02-22)
^محمدعلی بهشتی نیا*, میلاد یادگیر بصیر
تدوین استراتژی‌های بازاریابی شرکتهای هواپیمایی ایران با استفاده از تحلیل SWOT ( مطالعه موردی: ماهان‌ایر)
هشتمین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و زنجیره تأمین (اکوسیستم‌های تحول‌آفرین، نوآور و دانش‌پایه)(2023-01-31)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9811267011
حل مساله مکانیابی احداث کتابخانه سبز با ترکیب روش های AHP و F-promethee (مطالعه موردی: شهر تهران)
ششمین کنفران ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2023-02-28)
^محمدعلی بهشتی نیا*, مهدیه اخلاقی, فاطمه زمان
ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان در صنعت خودروسازی با ترکیب روشهای AHP و ARAS فازی
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها(2023-09-12)
^محمدعلی بهشتی نیا*, محمد یحیایی, محمد محمدی
اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت داروسازی با ترکیب روش های MDL و WASPAS فازی
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها(2023-09-12)
^محمدعلی بهشتی نیا*, مائده دقیقی, زینب سلمانی
اولویت‌بندی تامین کنندگان صنعت چاپ با ترکیب روش های AHP و TOPKOR فازی
نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها(2023-09-12)
^محمدعلی بهشتی نیا*, کیمیا همتی, علیرضا تراب
ساخت و تحليل اقتصادي و تحليل بازار محصول تخت خواب هوشمند ويژه سالمندان و نوزادان
حدودي محمد(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و اولويت بندي معيارهاي انتخاب تامين كننده پايدار با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره
دوميركلائي اميررضا(تاریخ دفاع: 1402/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت بندي و ارزيابي موانع انرژي تجديدپذير و ارائه استراتژي مناسب جهت غلبه بر اين موانع و توسعه انرژي تجديدپذير در ايران؛ با استفاده از روش جديد تصميم گيري چند معياره(MADM)
يعقوبيان سيده ناديا(تاریخ دفاع: 1402/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اارائه مدلي تركيبي جديد از روش هاي MCDM براي اولويت بندي فناوري هاي تصفيه پسماندهاي بهداشتي
جعفري كاهو ساناز(تاریخ دفاع: 1402/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي تركيبي جديد از روش هاي MCDM براي اولويت بندي مكان هاي دفع پسماندهاي بهداشتي
بهرامي اشياني فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اارزيابي روش‌هاي دفع پسماند بهداشتي در مراكز بهداشتي با استفاده از يك مدل تركيبي جديد تصميم‌گيري چند معياره. (مطالعه موردي: استان تهران)
صفرزاده محمدسجاد(تاریخ دفاع: 1402/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه‌ي مدلي تركيبي از تكنيك‌هاي MCDM جهت اولويت‌بندبي انتخاب استراتژي‌هاي بازاريابي خدمات - مورد مطالعه: شركت هواپيمايي
كرمي مقدم سحر(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت زمانبندي زنجيره تامين با هدف يكپارچه سازي توليد، بهينه سازي موجودي، تخصيص منابع و توزيع در صنعت داروسازي
صفائي مهناز(تاریخ دفاع: 1402/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئله يكپارچه سازي زمانبندي توليد و حمل و نقل در زنجيره تأمين چندسطحي در صنعت بسته بندي و حل آن بااستفاده از الگوريتم فراابتكاري جديد
موسوي خسروي مريم(تاریخ دفاع: 1402/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت صندلي اداري هوشمند، تدوين استراتژي هاي بازار يابي و رتبه بندي آنها
خداشناس نهزمي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت بندي انتخاب استراتژهاي بازاريابي با استفاده از مدل تركيبي تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره ـ مطالعه موردي : شركت صنعتي بازرگاني گسترش تك
ابونوري ديبا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمان‌بندي انتقال كالاهاي امدادي در زنجيره تامين امدادي با استفاده از الگوريتم مسابقات قهرماني چند ليگي
جوزي علي(تاریخ دفاع: 1399/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اولويت بندي استراتژي‌هاي بيمارستاني با استفاده از ماتريس SWOT و تكنيك‌هاي چند معياره (MCDM)
طاهري تاري سيده خديجه(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقاء كيفيت حوزه درمان با تلفيق خانه كيفيت و روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره: مطالعه موردي يك بيمارستان دولتي در استان گيلان
اقائي شوكي سپيده(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت زمانبندي زنجيره تامين چند مرحله اي در حالت عدم قطعيت تامين و تقاضا منطبق با اهداف توسعه پايدار و سازگار با فناوري هاي نسل چهارم انقلاب صنعتي در يك كارخانه توليد لوازم خانگي
پري زاد مقدم مهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حداقل كردن كل مصرف منابع و تخصيص منابع در يك مسئله‌ي زمانبندي زنجيره تامين پايدار با بازه زماني
شيرزادي مرگاوي كيانا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي زنجيره تامين اورژانس
زارعي مرضيه(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تركيب روشهاي حمل و نقل در مساله زمانبندي زنجيره تامين
رحيمي سميه(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان كيفيت خدمات شهرداري شهرستان شهرضا با بكارگيري رويكرد گسترش كيفيت عملكردي QFD
برنا بلداجي پيمان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اولويت تعمير و نگهداري جاده ها با استفاده از تصميم گيري چند معياره مبتني بر الكتره
صيادي نيا شكيبا(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي نيازهاي بيماران و اولويت‌بندي اقدامات اجرايي در بيمارستان با استفاده از QFD تلفيقي و مدل كانو
مرداني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي نيازهاي بيماران و اولويت‌بندي اقدامات اجرايي در بيمارستان با استفاده از QFD تلفيقي و مدل كانو
مرداني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم جديد براي زمانبندي در سيستم‌هاي سلامت
شاه حسيني پرديس(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم جديد براي زمانبندي در سيستم‌هاي سلامت
شاه حسيني پرديس(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه‌ي مدلي تركيبي از تكنيك‌هاي MCDM جهت اولويت بندي انتخاب استراتژي هاي بازاريابي با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن- مورد مطالعه: سيستم مديريت ساختمان
ملكي مهران(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه‌ي مدلي تركيبي از تكنيك‌هاي MCDM جهت اولويت بندي انتخاب استراتژي هاي بازاريابي با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن- مورد مطالعه: سيستم مديريت ساختمان
ملكي مهران(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدلي جهت يكپارچه‌سازي زمان‌بندي توليد و حمل و نقل با ادغام بارگيري متقاطع و روش مسيريابي وسيله حمل و نقل
صباغ محمدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رويكردهاي ارزيابي عملكرد در سازمان‌ها
نجاتي چرگي محمدكريم(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت دهي معيارهاي ارزيابي مدل EFQM
نصيري پور اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اختلالات موجود در فرآيند عمل قلب باز با استفاده از رويكردي جديد در يك محيط فازي: مطالعه موردي در بيمارستان كوثر سمنان
پورمددكار مهداد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رويكرد تركيبي جديد جهت تحليل و بررسي اختلالات موجود در فرآيند آنژوگرافي تحت شرايط فازي (مطالعه موردي: بيمارستان كوثر سمنان)
رضواني مهزيار(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل يكپارچه توليد- موجودي- مسيريابي با تحويل و برداشت همزمان: صنعت دارو
سلم آبادي نرجس(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي زمانبندي توليدكارگاهي انعطاف‌پذير با وجود تابع چندهدفه كه شامل كاهش زمان و كاهش هزينه همراه با كيفيت بالا آلودگي مي‌باشد و مقايسه كردن الگوريتم جديد پيشنهاد شده با ديگر الگوريتم‌ها
فيض الهي پريسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيفيت خدمات بخش فرودگاهي (مطالعه موردي: فرودگاه بين‌المللي بيرجند)
فرخ نيا معين(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يكپارچه شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن ريسك
عاشوري امير(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كيفيت خدمات مراكز درماني توسط ابزار تصميم¬گيري چندمعياره
ترك زاد احمد(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل تركيبي جهت اولويت دهي احداث نيروگاه با منابع تجديد پذير با توجه به جنبه¬هاي اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فني
سدادي فاطيما(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه ريزي پرواز به منظور كاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل هوايي
ايجي امين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه¬سازي سيستم تخصيص سفارش به تامين كنندگان و ناوگان حمل و نقل در زنجيره تامين چند محصولي با استفاده از الگوريتم خانواده
بابائي حسام(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت بندي نقاط حادثه خيز بر اساس تصميم گيري چندمعياره در محور نيشابور- سبزوار و بالعكس
برگ بيد هنگامه(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم فرا ابتكاري جديد در زمانبندي زنجيره تامين
طاهري اطاقسرا سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي در زنجيره تامين يكپارچه
قاسمي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي چندهدفه حمل و نقل و توليد يكپارچه در زنجيره تامين سبز
برومند علي(تاریخ دفاع: 1395/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي انتخاب تجهيزات پزشكي
اميني شيما(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد بانك با استفاده از مدل تلفيقي QFD-SERVQUAL-Kano در يك محيط فازي (مطالعه موردي: بانك سپه مشهد)
ترابي مجتبي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي در زنجيره تامين يكپارچه با در نظر گرفتن پنجره زماني با استفاده از الگوريتم هاي اجتماعي
مشكاني ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرايند توسعه محصول جديد با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و سيستم ايمني مصنوعي و مقايسه آنها با يكديگر در شركت سايپا پرس
علياني مانا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند متغيره چيدمان نيروگاه هاي حرارتي با هدف كاهش تلفات انرژي در شبكه
محمدي نظام آبادي سيدمحسن(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين چيدمان بهينه توربين هاي بادي در مزرعه بادي
گزانه اميد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد سازمان¬ها با معيارهاي BSC و CSR و رتبه¬بندي آنها با ادغام مدل¬هاي AHP، MPL، FTOPSIS و FVICOR (مورد مطالعه: 4 بانك دولتي در شهرستان رشت)
اميدي صديقه(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سطوح استراتژيك مديريت عمليات با استفاده از الگوريتم فازي
شكوهي جلوه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مساله يكپارچگي زمانبندي توليد و حمل و نقل در زنجيره تامين با استفاده از روشهاي فراابتكاري
احمدي بهاره(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه¬ريزي مصرف انرژي براي يك واحد صنعتي
نجفيان پوريا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه خانه كيفيت فازي همراه با محدوديت بودجه براي صنعت هتلداري
فرزانه آزاد محسن(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت، رضايت و برند بر وفاداري مشتريان
گلي محمد(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يكپارچگي زمانبندي توليد و حمل و نقل در زنجيره تامين با در نظر گرفتن چند تامين كننده و چند سازنده
مقيمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاخص قابليت فرآيند
طالبيان طاهري حامد(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يكپارچگي زمانبندي حمل و نقل در زنجيره تامين با در نظر گرفتن دو سطح تامين كننده و چند شركت سازنده
خطيبي سيد اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند توسعه محصول با استفده از الگوريتم هاي ژنتيك دو هدفه و فاخته، و مقايسه آنها با يكديگر در شركت سايپا پرس
رفيعي پور يوسفده رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت ذنجيره تامين خدمات بيمه اي
وزيري كردستاني جليل(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه پايدار در زنجيره تامين با رويكرد خدمات
اكبري عيسي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و حل مساله تعيين اندازه انباشته پويا و زمانبندي همزمان در محيط توليدي جريان كارگاهي هيبريد با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي(مطالعه موردي: شركت كاله تهران)
فلاح صنمي سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي در زنجيره تامين
نظري اكبر(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي توليد
ناجيان سيدمحمدحسين(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت زنجيره تامين
قهرماني ماني(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي پروژه¬هاي ساخت با رويكردي جديد
فرازمند ناهيد(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي و زمانبندي مجدد زنجيره تامين
عالي رضائي آرمين(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب تامين كنندگان با رويكرد فازي
نعمتي ابوذر وحيد(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي توليد در محيط توليد كارگاهي انعطاف¬پذير با استفاده از الگوريتم ژنتيك
قاضي وكيلي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قابليت اطمينان در طراحي محصول بوسيله متغيرهاي تصادفي فازي
سماوي علي(تاریخ دفاع: 1392/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمان بندي در زنجيره تامين
خورسندوكيل زاده عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهينه سازي شبكه زنجيره تامين از طريق بالانس خطوط توليد و مونتاژ
بنائي فرهاد(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات برنامه¬ريزي زمان و مديريت زمان در مديريت زنجيره تامين
امين دهقان ميلاد(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ماريني امير(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صبا پريا(تاریخ دفاع: 1391/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خاتمي سيده سارا(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت و انتقال تكنولوژي و بهبود شيوه هاي موجود
خسروي مينا(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استراتژي انتقال موثر تكنولوژي
شيخ الاسلامي زين العابدين(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوریتمهای فراابتکاری پرتکرار در حل مسایل زمانبندی در زنجیره تامین
الگوریتمهای فراابتکاری پرتکرار در حل مسایل زمانبندی در زنجیره تامین
مدیریت لجستیک زنجیره تامین
مدیریت لجستیک زنجیره تامین
الگوریتم جستجوی ممنوع
الگوریتم جستجوی ممنوع
هوشمند سازی تخت کودکان با استفاده از سیستم¬های کنترل دما، رطوبت سنج، هشداردهنده گازهای سمی و سرگرم کننده کودک
دانشگاه سمنان(2016-05-15)
سیستم کنترل آبیاری غرق آبی با استفاده از سرویس پیام کوتاه
دانشگاه سمنان(2016-06-05)
کلاه مجهز به شارژر خورشیدی برای توریستها، نیروهای نظامی و کوهنوردان
(2016-09-18)
صندلی اداری هوشمند هشداردهنده حالات نشستن نادرست
دانشگاه سمنان(2017-04-19)
فیلتر اتوماتیک شستشوی معکوس با المنت های تیغه ای سه گوش
دانشگاه سمنان(2016-12-14)
سیستم کنترل آبیاری غرق آبی با استفاده از سرویس پیام کوتاه
(2016-06-05)
مانیتورینگ تنفس نوزاد در منزل و بیدار کننده والدین ناشنوا
دانشگاه سمنان(2015-07-04)
رائه سیستم ارزیابی فنی انتخاب پیمانکاران و تامین کنندگان شرکت برق منطقه ای مازندران و ارائه نرم افزاری برای اجرای سیستم پیشنهادی
(2022-02-05 00:00:00)
ارزیابی شاخص های پژوهشی و فناوری در دانشگاه سمنان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و پیش بینی عملکرد آینده آن با استفاده از روش رگرسیون خطی(مجری اول)
(2017-05-07)
طراحی و ساخت حریف تمرینی هوشمند برای ورزش های رزمی(مجری اول)
(2019-12-17)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
برنامه ریزی تولید   (757 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین   (1910 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع , گرایش : بهینه سازی
مدیریت بازاریابی   (648 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : مدیریت عملیات و زنجیره تامین

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان- گروه مهندسی صنایع
beheshtinia@semnan.ac.ir
(+98)2333654275

فرم تماس