محمدعلی بهشتی نیا

درباره من

دکتر محمدعلی بهشتی نیا
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی صنایع @ دانشکده مهندسی

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سال 1382، معدل 17:06 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1384، معدل 18:29 دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1388، معدل 18:75     عنوان پايان نامه کارشناسی:     برنامه ريزی خطی غير قطعی (فازی و احتمالی)       استاد راهنما: دکتر بهزاد اشجری   عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:     زمانبندی در محيط جريان کاری منعطف با محدوديت انجام همزمان چند کار     استاد راهنما: دکتر محمد رضا امين ناصری عنوان رساله دکتری:     یکپارچگی زمانبندی تامین و حمل و نقل در زنجيره تامين صنعت خودروسازی     استاد راهنما: دکتر سيد حسام الدين ذگردی   ...

محقق گوگل

(1399/9/11)

استنادات

502

h-index

12

i10-index

13

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/9/11)

استنادات

231

مقالات

14

h-index

8

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر

1382-1384

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1384-1388

دکتری تخصصی (Ph.D)

تربیت مدرس

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت کیفیت

تصمیم گیری چندمعیاره

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
مدل ریاضی چند هدفه برای مساله تولید-موجودی-مسیریابی دو مرحله‌ای محصولات دارویی
مهندسی حمل و نقل(2020)
9411716004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
بررسی ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی
مدیریت ارتقای سلامت(2019)
نکیسا جهانبخش اصلی, فاطیما سدادی, ^محمدعلی بهشتی نیا*
A three-dimensional house: extending quality function deployment in two organizations
MANAGEMENT DECISION(2019)
9311715007, ^محمدعلی بهشتی نیا*
Supply Chain Scheduling Using a Transportation System Composed of Vehicle Routing Problem and Cross-Docking Approaches
International Journal of Transportation Engineering(2019)
9011267008, ^محمدعلی بهشتی نیا*
مدلی ترکیبی جهت شناسایی عوامل موثر در مخاطرات حمل و نقل زمینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز (مطالعه موردی:محور نیشابور-سبزوار)
مهندسی حمل و نقل(2019)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715010
Evaluating and prioritizing hospital service quality
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH CARE QUALITY ASSURANCE(2019)
9311715003, ^محمدعلی بهشتی نیا*
A novel MCDM model for prioritizing the renewable power plants’ construction
Management of Environmental Quality(2019)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
ارائه‌ی رویکردی ترکیبی از خانه‌ی کیفیت فازی، تحلیل سروکوال و کانو - مطالعه‌ی موردی: هتل پردیس شهر- رشت
مهندسی صنایع و مدیریت شریف(2019)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267006
Reference group genetic algorithm for flexible job shop scheduling problem with multiple objective functions
Journal of Industrial and Systems Engineering(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9011267010
A developed genetic algorithm for solving the multi-objective supply chain scheduling problem
KYBERNETES(2018)
9312715002, ^محمدعلی بهشتی نیا*
Improving the quality of hospital services using the QFD approach and integration with kano analysis under budget constraint
International Journal of Hospital Research(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, علی مردانی, مسعود کرد
Multi-objective optimization of time-cost-quality-carbon dioxide emission-plan robustness in construction projects
Journal of Industrial and Systems Engineering(2018)
9112267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین
مهندسی حمل و نقل(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ^داود فیض, فاطیما سدادی
مسیریابی وسایل نقلیه در زنجیره تأمین چند‌محصولی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید جمعیتی
مدیریت تولید و عملیات(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, برومند، علی, طاهری، محمدرضا, بابایی، حسام
شناسایی عناصر قابل تطبیق اصول مدیریت با فرهنگ اسلامی و اولویت‌بندی اجرای آنها در کشور ایران
اسلام و پژوهش های مدیریتی(2018)
مجید هاشمی*, ^محمدعلی بهشتی نیا, فاطیما سدادی
ارائه مدلی جهت زمانبندی تولید و حمل‌ونقل قطعات در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
مدل سازي در مهندسي(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9112267006
A New Fuzzy AHP- Fuzzy VIKOR Approach in Control and Management of The Angiography Procedure to Prevent Disruptions: A Case Study
International Journal of Hospital Research(2018)
9411716003, ^محمدعلی بهشتی نیا*, محمد فروزش فرد(استاد مشاور)
A new hybrid decision making method for selecting concrete road pavement technology transfer method
International Journal of Transportation Engineering(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, مهدی آهنگریان ابهری
Supply chain scheduling and routing in multi-site manufacturing system (case study: a drug manufacturing company)
JOURNAL OF MODELLING IN MANAGEMENT(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715008, 9311715007
A multi-objective and integrated model for supply chain scheduling optimization in a multi-site manufacturing system
ENGINEERING OPTIMIZATION(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715008
مدلسازی فرآیند افزایش کیفیت خدمات با استفاده از روش های QFD، AHP و مسأله کوله پشتی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: خدمات پلیس)
مدل سازي در مهندسي(2018)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9111267006
بهبود کیفیت انتقال مصدومین هنگام وقوع بلایای طبیعی از نقاط مختلف جغرافیایی
مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی (2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267008
A hybrid MCDM approach for performance evaluation in the banking industry
KYBERNETES(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9212267002
ارزشیابی و رتبه‌بندی کیفیت خدمات در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اصفهان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره
مدیریت ارتقای سلامت(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715003
اولویت‌بندی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از تلفیق روش منطق دیجیتالی بهبودیافته و ویکور فازی
فصلنامه مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)(2017)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
ارائه یک الگوریتم ژنتیک برای مساله یکپارچگی مسیریابی وسایل نقلیه و زمانبندی تولید در زنجیره تامین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی)
نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9111267001
تحلیل سه سناریوی مختلف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و زمان‌بندی در زنجیرۀ تأمین
فصلنامه مهندسی مدیریت انرژی (مدیریت انرژی)(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267002
ارائه رویکردی نوین جهت رتبه بندی بانکها با معیارهای نوین جهانی
سیاست های راهبردی و کلان(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9212267002
A fuzzy QFD approach using SERVQUAL and Kano models under budget constraint for hotel services
TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267006
ترکیب روشهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی برای انتخاب تامین- کنندگان (مطالعه موردی: شرکت تبلیغاتی)
مدل سازي در مهندسي(2017)
9011267009, ^محمدعلی بهشتی نیا*
ترکیبی جدید از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی کارگاهی انعطاف پذیر
تحقیق درعملیات در کاربردهای آن(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ملیحه حسنی بیدگلی
A new classification method based on pairwise SVM for facial age estimation
Journal of Industrial and Systems Engineering(2017)
^محمدعلی بهشتی نیا*, زهرا موسوی
زمانبندی تولید و حمل و نقل و تخصیص سفارشات در زنجیره تأمین
نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران(2016)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715008, 9311715007
ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول
مدل سازي در مهندسي(2016)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^محمدعلی بهشتی نیا, 9111265002
A holistic fuzzy approach to create competitive advantage via quality management (Case study: a life insurance company)
MANAGEMENT DECISION(2016)
9111267006, ^محمدعلی بهشتی نیا*
، ارزیابی کیفیت خدمات بیمه عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو
پژوهشنامه بیمه(2016)
^محمدعلی بهشتی نیا*, وحید ماجد, 9111267006
تحلیل اثر تولید چندمکانی در افزایش توان کاهش مخاطرات و آسیب پذیری در زنجیرۀ تأمین
مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)(2015)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267008
ارائه مدلی جهت زمانبندی تولید و حمل‌ونقل قطعات در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
مدل سازي در مهندسي(0)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9112267006
مدلی ترکیبی جهت شناسایی عوامل موثر در مخاطرات حمل و نقل زمینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه خیز (مطالعه موردی:محور نیشابور-سبزوار)
مهندسی حمل و نقل(0)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311715010
یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین
مهندسی حمل و نقل(0)
^محمدعلی بهشتی نیا*, ^داود فیض, 9311267004
زمانبندی حمل و نقل در زنجیره تأمین با استفاده از الگوریتم ابتکاری مبتنی بر روش شاخه و کران
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها (ICISE 2019)(2019-09-04)
^محمدعلی بهشتی نیا*, محمدرضا طاهری, 9711716015
الگوریتم ژنتیک گروههای مرجع برای حل مساله زمان بندی در زنجیره تامین با در نظرگرفتن پنجره زمانی
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ­ها (ICISE 2019)(2019-09-04)
^محمدعلی بهشتی نیا*, میلاد مشکانی, پریسا فیض الهی
ارائه رویکردی ترکیبی از QFD فازی و برنامه¬ریزی ریاضی-مطالعه موردی: بیمه عمر
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2019-04-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, جلیل وزیری, 9711716001
تلفیق مدلهای کانو سروکوآل فازی در ارزیابی کیفیت خدمات هتلداری
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2019-04-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, سعید زهرایی, پریسا فیض الهی
مدل ترکیبی بر مبنای روشهای منطق دیجیتال بهبودیافته و الکتره در الویت¬بندی خدمات بیمارستان¬ها
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2019-04-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9711716013, احمد ترکزاد
ارزیابی عملکرد بانکها با معیارهای درون سازمانی و اجتماعی با استفاده از روش¬های ویکور و کوپلند (مطالعه موردی: شعبات 4 بانک شهر رشت)
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2019-01-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, فاطمه اسدی, 9212267002
هماهنگ¬سازی زمانبندی تولید و حمل‌و‌نقل در زنجیره‌تامین با استفاده از الگوریتم ژنتیک گروه مرجع
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2019-01-23)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9211267013, 9611716005
ارائه ی مدل تصمیم گیری ترکیبی با استفاده از روش MDL و VIKOR در انتقال تکنولوژی بتن مورد استفاده دراحداث جادهها
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2018)(2018-09-12)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716003
مقایسه عملکرد تکنیک¬های خوشه¬بندی و شبکه عصبی در طبقه¬بندی مشتریان بانک
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2017-02-22)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716004, 8812265004
بررسی و تحلیل اختلالات موجود در فرآیند آنژیوگرافی با استفاده از روش ترکیبی FAHP-FTOPSIS
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2017-02-22)
9411716003, ^محمدعلی بهشتی نیا*, محمد فروزش فرد (استاد مشاور)
مطالعه رابطه عوامل برون سازمانی با پذیرش فناوری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین)
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(2017-02-22)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716004, 8911265001
بهینه سازی نحوه حمل مصدومین به مراکز درمانی در شرایط وقوع بحران با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل
دومین همایش حمل و نقل هوشمند(2017-02-07)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
ارایه ی رویکردی جهت حمل مصدومین در شرایط بحرانی از نقاط مختلف جغرافیایی
دومین همایش حمل و نقل هوشمند(2017-02-07)
9311267004, ^محمدعلی بهشتی نیا*
زمانبندی در محیط کارگاهی منعطف با فرض برونسپاری سفارشات
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
^محمدعلی بهشتی نیا*, مه رو رضایی
مقایسهی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیهسازی تبرید برای حل مسأله زمانبندی تولید و حمل و نقل در زنجیره تأمین ملزومات بیمارستانی
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9311267001, 9312267002
ارائه یک مدل ترکیبی برای اولویت دهی احداث نیروگاه با منابع تجدیدپذیر با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار (مطالعه موردی: کشور ایران)
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2016-02-25)
^محمدعلی بهشتی نیا*, 9411716003
استراتژي انتقال موثر تكنولوژي
شيخ الاسلامي زين العابدين(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت و انتقال تكنولوژي و بهبود شيوه هاي موجود
خسروي مينا(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات برنامه¬ريزي زمان و مديريت زمان در مديريت زنجيره تامين
امين دهقان ميلاد(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و بهينه سازي شبكه زنجيره تامين از طريق بالانس خطوط توليد و مونتاژ
بنائي فرهاد(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمان بندي در زنجيره تامين
خورسندوكيل زاده عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قابليت اطمينان در طراحي محصول بوسيله متغيرهاي تصادفي فازي
سماوي علي(تاریخ دفاع: 1392/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي توليد در محيط توليد كارگاهي انعطاف¬پذير با استفاده از الگوريتم ژنتيك
قاضي وكيلي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/03/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روشهاي تصميم گيري چند معياره در انتخاب تامين كنندگان با رويكرد فازي
نعمتي ابوذر وحيد(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي و زمانبندي مجدد زنجيره تامين
عالي رضائي آرمين(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي پروژه¬هاي ساخت با رويكردي جديد
فرازمند ناهيد(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت زنجيره تامين
قهرماني ماني(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي در زنجيره تامين
نظري اكبر(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي و حل مساله تعيين اندازه انباشته پويا و زمانبندي همزمان در محيط توليدي جريان كارگاهي هيبريد با زمان هاي آماده سازي وابسته به توالي(مطالعه موردي: شركت كاله تهران)
فلاح صنمي سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه پايدار در زنجيره تامين با رويكرد خدمات
اكبري عيسي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت ذنجيره تامين خدمات بيمه اي
وزيري كردستاني جليل(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند توسعه محصول با استفده از الگوريتم هاي ژنتيك دو هدفه و فاخته، و مقايسه آنها با يكديگر در شركت سايپا پرس
رفيعي پور يوسفده رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يكپارچگي زمانبندي حمل و نقل در زنجيره تامين با در نظر گرفتن دو سطح تامين كننده و چند شركت سازنده
خطيبي سيد اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاخص قابليت فرآيند
طالبيان طاهري حامد(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يكپارچگي زمانبندي توليد و حمل و نقل در زنجيره تامين با در نظر گرفتن چند تامين كننده و چند سازنده
مقيمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت، رضايت و برند بر وفاداري مشتريان
گلي محمد(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه خانه كيفيت فازي همراه با محدوديت بودجه براي صنعت هتلداري
فرزانه آزاد محسن(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه¬ريزي مصرف انرژي براي يك واحد صنعتي
نجفيان پوريا(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مساله يكپارچگي زمانبندي توليد و حمل و نقل در زنجيره تامين با استفاده از روشهاي فراابتكاري
احمدي بهاره(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سطوح استراتژيك مديريت عمليات با استفاده از الگوريتم فازي
شكوهي جلوه(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد سازمان¬ها با معيارهاي BSC و CSR و رتبه¬بندي آنها با ادغام مدل¬هاي AHP، MPL، FTOPSIS و FVICOR (مورد مطالعه: 4 بانك دولتي در شهرستان رشت)
اميدي صديقه(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين چيدمان بهينه توربين هاي بادي در مزرعه بادي
گزانه اميد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند متغيره چيدمان نيروگاه هاي حرارتي با هدف كاهش تلفات انرژي در شبكه
محمدي نظام آبادي سيدمحسن(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرايند توسعه محصول جديد با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك و سيستم ايمني مصنوعي و مقايسه آنها با يكديگر در شركت سايپا پرس
علياني مانا(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي در زنجيره تامين يكپارچه با در نظر گرفتن پنجره زماني با استفاده از الگوريتم هاي اجتماعي
مشكاني ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد بانك با استفاده از مدل تلفيقي QFD-SERVQUAL-Kano در يك محيط فازي (مطالعه موردي: بانك سپه مشهد)
ترابي مجتبي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي انتخاب تجهيزات پزشكي
اميني شيما(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي چندهدفه حمل و نقل و توليد يكپارچه در زنجيره تامين سبز
برومند علي(تاریخ دفاع: 1395/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زمانبندي در زنجيره تامين يكپارچه
قاسمي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم فرا ابتكاري جديد در زمانبندي زنجيره تامين
طاهري اطاقسرا سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت بندي نقاط حادثه خيز بر اساس تصميم گيري چندمعياره در محور نيشابور- سبزوار و بالعكس
برگ بيد هنگامه(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه¬سازي سيستم تخصيص سفارش به تامين كنندگان و ناوگان حمل و نقل در زنجيره تامين چند محصولي با استفاده از الگوريتم خانواده
بابائي حسام(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه ريزي پرواز به منظور كاهش مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل هوايي
ايجي امين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل تركيبي جهت اولويت دهي احداث نيروگاه با منابع تجديد پذير با توجه به جنبه¬هاي اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فني
سدادي فاطيما(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي كيفيت خدمات مراكز درماني توسط ابزار تصميم¬گيري چندمعياره
ترك زاد احمد(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي يكپارچه شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن ريسك
عاشوري امير(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيفيت خدمات بخش فرودگاهي (مطالعه موردي: فرودگاه بين‌المللي بيرجند)
فرخ نيا معين(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي زمانبندي توليدكارگاهي انعطاف‌پذير با وجود تابع چندهدفه كه شامل كاهش زمان و كاهش هزينه همراه با كيفيت بالا آلودگي مي‌باشد و مقايسه كردن الگوريتم جديد پيشنهاد شده با ديگر الگوريتم‌ها
فيض الهي پريسا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل يكپارچه توليد- موجودي- مسيريابي با تحويل و برداشت همزمان: صنعت دارو
سلم آبادي نرجس(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رويكرد تركيبي جديد جهت تحليل و بررسي اختلالات موجود در فرآيند آنژوگرافي تحت شرايط فازي (مطالعه موردي: بيمارستان كوثر سمنان)
رضواني مهزيار(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اختلالات موجود در فرآيند عمل قلب باز با استفاده از رويكردي جديد در يك محيط فازي: مطالعه موردي در بيمارستان كوثر سمنان
پورمددكار مهداد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت دهي معيارهاي ارزيابي مدل EFQM
نصيري پور اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رويكردهاي ارزيابي عملكرد در سازمان‌ها
نجاتي چرگي محمدكريم(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدلي جهت يكپارچه‌سازي زمان‌بندي توليد و حمل و نقل با ادغام بارگيري متقاطع و روش مسيريابي وسيله حمل و نقل
صباغ محمدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه‌ي مدلي تركيبي از تكنيك‌هاي MCDM جهت اولويت بندي انتخاب استراتژي هاي بازاريابي با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن- مورد مطالعه: سيستم مديريت ساختمان
ملكي مهران(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه‌ي مدلي تركيبي از تكنيك‌هاي MCDM جهت اولويت بندي انتخاب استراتژي هاي بازاريابي با در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن- مورد مطالعه: سيستم مديريت ساختمان
ملكي مهران(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم جديد براي زمانبندي در سيستم‌هاي سلامت
شاه حسيني پرديس(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوريتم جديد براي زمانبندي در سيستم‌هاي سلامت
شاه حسيني پرديس(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي نيازهاي بيماران و اولويت‌بندي اقدامات اجرايي در بيمارستان با استفاده از QFD تلفيقي و مدل كانو
مرداني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي نيازهاي بيماران و اولويت‌بندي اقدامات اجرايي در بيمارستان با استفاده از QFD تلفيقي و مدل كانو
مرداني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اولويت تعمير و نگهداري جاده ها با استفاده از تصميم گيري چند معياره مبتني بر الكتره
صيادي نيا شكيبا(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان كيفيت خدمات شهرداري شهرستان شهرضا با بكارگيري رويكرد گسترش كيفيت عملكردي QFD
برنا بلداجي پيمان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت زمانبندي زنجيره تامين چند مرحله اي در حالت عدم قطعيت تامين و تقاضا منطبق با اهداف توسعه پايدار و سازگار با فناوري هاي نسل چهارم انقلاب صنعتي در يك كارخانه توليد لوازم خانگي
پري زادمقدم مهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت بندي انتخاب استراتژهاي بازاريابي با استفاده از مدل تركيبي تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره ـ مطالعه موردي : شركت صنعتي بازرگاني گسترش تك
ابونوري ديبا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوریتمهای فراابتکاری پرتکرار در حل مسایل زمانبندی در زنجیره تامین
(2019-10-23)
مدیریت لجستیک زنجیره تامین
(2016-09-06)
الگوریتم جستجوی ممنوع
(2016-02-29)
مانیتورینگ تنفس نوزاد در منزل و بیدار کننده والدین ناشنوا
دانشگاه سمنان(2015-07-04)
سیستم کنترل آبیاری غرق آبی با استفاده از سرویس پیام کوتاه
(2016-06-05)
هوشمند سازی تخت کودکان با استفاده از سیستم¬های کنترل دما، رطوبت سنج، هشداردهنده گازهای سمی و سرگرم کننده کودک
دانشگاه سمنان(2016-05-15)
فیلتر اتوماتیک شستشوی معکوس با المنت های تیغه ای سه گوش
دانشگاه سمنان(2016-12-14)
صندلی اداری هوشمند هشداردهنده حالات نشستن نادرست
دانشگاه سمنان(2017-04-19)
کلاه مجهز به شارژر خورشیدی برای توریستها، نیروهای نظامی و کوهنوردان
(2016-09-18)
سیستم کنترل آبیاری غرق آبی با استفاده از سرویس پیام کوتاه
دانشگاه سمنان(2016-06-05)
ارزیابی شاخص های پژوهشی و فناوری در دانشگاه سمنان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و پیش بینی عملکرد آینده آن با استفاده از روش رگرسیون خطی
(2017-05-07)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
برنامه ریزی تولید   (168 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین   (298 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع , گرایش : بهینه سازی
مدیریت بازاریابی   (137 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار , گرایش : مدیریت عملیات و زنجیره تامین

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان- گروه مهندسی صنایع
beheshtinia@semnan.ac.ir
(+98)2333654275

فرم تماس